Loslaten, faciliteren of regisseren?

29 oktober 2018
Steeds meer bewonersgroepen nemen zelf het heft in handen om lokale sociale problemen aan te pakken. Hoe ga je als professional en professionele organisatie om met deze informele leefwereld? Tijdens twee sessies tijdens het congres De Dag van de Stad vertellen we er meer over. Kijk hier voor meer informatie.

Workshop Narratief onderzoek

15 november 2018
Steeds meer (docent)onderzoekers en studenten doen ervaring op met ‘narratief onderzoek’.  In deze kwalitatieve onderzoeksmethode worden de menselijke ervaringen en hun verhalen als uitgangspunt genomen. Wat zijn de voor- en nadelen van deze methode en hoe vertaal je de uitkomsten naar beleidsaanbevelingen? Tijdens een workshop tijdens het SIA-congres gaan we hierover graag met u in gesprek. Kijk hier voor meer informatie.

Dag vd Stad

Archief

Debat Gebiedsontwikkeling 3.0

25 september 2018
In diverse steden worden bedrijventerreinen getransformeerd tot nieuwe leefgebieden. Maar hoe doe je dat? Door in één keer het totale gebied aan te pakken met een selectief aantal partijen? Of door een meer flexibele aanpak waarbij zowel grote als kleine partijen het gebied in fasen transformeren? Een zoektocht naar het antwoord lees je in dit verslag.

Expertmeeting ‘Kunst en cultuur als middel voor maatschappelijke participatie’

13 juni 2018
Besloten bijeenkomst over de manier waarop kunst en cultuur kan worden ingezet voor het verhogen van de maatschappelijke participatie van burgers.

De gezonde stad

24 mei 2018
Welke factoren zijn in een stad van belang voor een gezonde leefstijl en hoe kunnen we deze factoren beïnvloeden zodat gezondheidsverschillen worden verkleind? Vragen waar de laatste tijd veel onderzoek naar is gedaan. Om deze inzichten met elkaar te delen organiseerde de VNG in samenwerking met Platform Stad en Wijk een lezing over ‘De gezonde stad’. Lees hier het verslag.

Kansen en dilemma’s bij stadslabs

26 april 2018
Workshop over de concrete ervaringen van diverse onderzoekers met Fieldlabs, Living Labs, Urban Labs en Werkplaatsen. Lees hier het verslag.

Sociale innovatie

25 januari 2018
Debat en boekpresentatie in Utrecht van de essaybundel ‘Sociale innovatie in de praktijk’ van diverse hogescholen over het zoeken naar nieuwe antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Lees hier het verslag.

SIA-congres ‘Pak de ruimte!’

30 november 2017
Stadslaboratoria als verbinder tussen onderzoek, beleid en onderwijs. Een sessie over Fieldlabs, Urban Labs, Living Labs, InnoLabs. Experimenteerruimten waar gemeenten, ondernemers, bewoners, studenten en docent-onderzoekers gezamenlijk zoeken naar lokale, situationele oplossingen voor maatschappelijke problemen. Deze sessie werd georganiseerd tijdens het SIA-congres ‘Pak de ruimte!’ in Nieuwegein. Lees hier het verslag.

Samenwerken aan Den Haag

16 november 2017
Mensen maken samen de stad. Of je nu je straat groener wilt maken, je eigen huis wilt bouwen of goede ideeën hebt over hoe de binnenstad nog mooier kan: je hebt er anderen bij nodig en je krijgt te maken met de gemeente. Samenwerkingspartner Platform STAD gelooft in samenwerking en wil dat stimuleren. David ter Avest van het lectoraat Dynamiek van de Stad (Inholland) reflecteerde op basis van zijn onderzoek op de Haagse ervaringen.

De Dag van de Stad

30 oktober 2017
De burger als huisdier van het beleid? Een workshop over burgerkracht, zelfredzaamheid en participatie tijdens het congres ‘De Dag van de Stad’.
Lees hier het verslag.

Op zoek naar interessante sprekers/onderzoekers die inzicht hebben in en oplossingen kunnen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken in de stad? Laat het ons weten via platformstadenwijk@hhs.nl _