Joop ten DamJoop ten Dam is per 1 februari 2008 benoemd als lector bij het lectoraat Gezonde Stad op Hogeschool Windesheim. Hij heeft een rijke ervaring op het terrein van effectieve interventies en ketenbenadering voor een gezonde leefstijl en wijkgerichte aanpak van gezondheidsverschillen, onder andere bij het Gezondheidsinstituut NIGZ.

Ten Dam studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en werkte daar van 1979 tot 1998 als docent. Hij promoveerde in 1997 op het proefschrift Gezonde stadsgezichten, een studie naar gezondheidsverschillen en stedelijk gezondheidsbeleid.

Lectorale rede: De Gezonde Stad, driemaal beter: leeft beter, woont beter, zorgt beter

E-mail: j.ten.dam@windesheim.nl