LisbethVerharenDr. Lisbeth Verharen is lector op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen van het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. Zij richt zich op de veranderingen in het sociaal domein, in het bijzonder de samenwerking tussen informele en formele netwerken en het versterken van samenredzaamheid. Zij is lid van de wetenschappelijke adviesraad van de beroepsvereniging van professionals in het sociaal werk (BPSW), bestuurslid van de Marie Kamphuis Stichting en voorzitter van de redactieraad Vakblad Sociaal Werk.

Lectorale rede: ‘Being there. Samen werken aan het versterken van sociale kwaliteit

E-mail: Lisbeth.Verharen@han.nl