Natascha NottenPer 1 januari 2020 is Natascha Notten gestart als lector Gezonde Samenleving bij hogeschool Windesheim. Dit lectoraat komt voort uit het lectoraat Gezonde Stad. Een gezonde samenleving heeft niet alleen betrekking op de fysieke gezondheid van mensen, maar gaat ook over sociale participatie, inclusie en gelijke kansen. Dit sociologische perspectief zal meer focus krijgen binnen het lectoraat. Als lector wil Natascha Notten graag bijdragen aan actuele vraagstukken binnen het sociale domein, in verbinding met zowel de opleidingen binnen Windesheim, de diverse regionale partners als de beroepspraktijk.

In 2011 is Natascha Notten als socioloog gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Als senior en onafhankelijk onderzoeker is zij verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Gelijkschap. Daarvoor was zij universitair docent bij de Radboud Universiteit, afdeling Sociologie. Het afgelopen jaar heeft Natascha als strateeg demografie en onderzoeker gewerkt bij de gemeente Berkelland en de regio Achterhoek. Daar heeft zij (pro)actief bijgedragen aan actuele vraagstukken in het sociaal domein.

In haar onderzoek en overige beleids- en onderwijs gerelateerde werkzaamheden staan intergenerationele verbanden en sociale ongelijkheid centraal. Daarbij geeft zij aandacht aan onder meer laaggeletterdheid, armoede en onderwijsongelijkheid. Als onderzoeker en strateeg verzamelt en vertaalt zij kennis voor, met en naar de praktijk. Altijd vanuit een sociaal maatschappelijk perspectief en met veel passie, sensitiviteit en een goed luisterend oor. Als lector Gezonde Samenleving zet zij deze lijn graag door.

E-mail: n.notten@windesheim.nl

Lectorale rede: