suzanvanderpasDr. Suzan van der Pas is lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap aan de hogeschool Leiden en programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden.

Vanaf 2010 is zij verbonden aan de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van de VU medisch centrum Amsterdam als senior onderzoeker. Zij startte haar carrière als verpleegkundige en studeerde daarna Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1999 werkte zij als docent Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 2006 op sociaalwetenschappelijk onderzoek naar: ‘Intergenerational relationships of older adults: family structure, contact and norms’. Hierna heeft zij vier jaar in Nieuw Zeeland gewerkt als research fellow aan de National Institute for Demographic and Economic Analysis (NIDEA). Daarnaast werkte zij ook als universitair docent Sociologie aan de University of Waikato, waar zij les gaf aan social work studenten.

Lectorale rede: ‘Sociaal innoveren, verre van eenvoudig; sociale innovatie vraagt om ondernemen, onderzoeken en onderwijzen’

E-mail: pas.vd.s@hsleiden.nl