Logo-HAN2In de samenleving bestaat een grote behoefte aan efficiënter bouwen en inrichten van woonomgevingen, vooral in de woon- en leefomgeving van ouderen. Nieuwe technologieën kunnen bijvoorbeeld eraan bijdragen om mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Het Lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voert multidisciplinair onderzoek uit naar wat mensen willen, wat hen stimuleert en wat hen afschrikt als het gaat om technologie en ruimtelijk ontwerp. Deze ‘mindset’ vertalen de onderzoekers op een systematische manier naar slimme bouwkundige ontwerpen.

Behoefte aan vernieuwing infrastructuur van de zorg
Ontwikkelingen in de maatschappij, zoals andere politieke keuzes of een veranderende demografie, maar soms ook bredere ontwikkelingen zoals de toegenomen aandacht voor kwaliteit, technologie en duurzaamheid, vragen om een meer dan tot nu toe gebruikelijke behoefte aan vernieuwing van de infrastructuur van de zorg. Deze veranderingen hebben een enorme betekenis voor de bouw en inrichting van woonomgevingen. Tegelijkertijd roepen de ontwikkelingen een zodanige onzekerheid op, dat vernieuwing dreigt te stagneren.

Architecture in Health verbindt
Het team van onderzoekers en lector Masi Mohammadi voeren binnen het lectoraat empirisch wetenschappelijk, maar altijd praktijkgericht onderzoek uit – samen met het werkveld en het onderwijs – om kennis te ontwikkelen die bijdraagt aan de zogenaamde 4e dimensie van het wonen: wat maakt dat mensen zich goed voelen? Om dit te bereiken combineert het lectoraat de sociale wetenschap en techniek tot een multidisciplinaire technologie. Deze verbinding is essentieel om de brug te kunnen slaan tussen wat mensen willen, en wat er technologisch mogelijk is. Met deze kennis streeft het lectoraat ernaar studenten een gebruikersgerichte aanpak aan te leren, in een zorg- en techniekgerelateerde context.

“Ons onderzoek kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak op het gebied van bouw en gezondheidszorg, met een accent op de gebouwde woon- en leefomgeving van ouderen.”

Samenwerking
Binnen de verschillende onderzoeks-  en promotieprojecten die samen met bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties of ouderenbonden zijn opgezet, werken de onderzoekers van het lectoraat samen met andere lectoraten, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties. Waar mogelijk dragen studenten bij aan onderzoek, en levert het lectoraat continue bijdragen aan de opleidingen van de faculteit Techniek van de HAN. Het lectoraat vormt samen met de andere lectoraten van deze faculteit het Kenniscentrum Technologie en Samenleving.

Lector: Masi Mohammadi

Website: Lectoraat Architecture in Health