HVA-logoDe hedendaagse stad met al haar diversiteit en dynamiek in leefstijlen en leefculturen vormen de context van het lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek.

Een van de belangrijkste vragen voor het onderzoeksprogramma is hoe mensen ruimte krijgen zich te ontwikkelen op een manier die recht doet aan hun eigenheid, zonder dat zij het gevoel voor gemeenschappelijkheid verliezen.

Het lectoraat voert samen met onderwijs en professionals onderzoek uit naar cultureel burgerschap, bewonersgestuurde wijkontwikkeling en de dynamiek en diversiteit in grootstedelijke context en specifiek op de relatie tussen burgers, overheden en (sociale en culturele) professionals.

Lector: Eltje Bos

Website: Lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek