Logo-Windesheim-algemeen-FCIn De Gezonde Stad draait het om de gezondheid en het welzijn van de Zwolse jeugd. Overgewicht bij kinderen is één van de belangrijkste gezondheidsrisico’s. Centrale vragen waar we een antwoord op zoeken zijn: Welke factoren zijn in een stad van belang voor een gezonde leefstijl bij 0 tot 19 jarigen? Hoe kunnen we deze factoren beïnvloeden?

Binnen het lectoraat wordt gewerkt aan het ontwikkelen en verspreiden van kennis ten aanzien van:

  • het verkleinen van gezondheidsverschillen
  • de preventie, zorg en epidemiologie van overgewicht en obesitas
  • het bevorderen van een gezonde leefstijl
  • het realiseren van een gezonde omgeving

In ons kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek richten wij ons voornamelijk op mensen (jong en oud; intergenerationeel) uit de lagere sociaal economische klasse.

De-Gezonde-StadZwolle leent zich bij uitstek als werkterrein. De stad profileert zich als een woonstad waarin zorg en welzijn hoog staan aangeschreven. Gezondheid is een speerpunt van de gemeente Zwolle, van de lokale instellingen voor zorg en welzijn én van het Zwolse bedrijfsleven. Om kennisontwikkeling te stimuleren tussen instellingen in de stad werken we samen met scholen, thuiszorginstellingen, huisartsen, de Isala klinieken, de GGD, Travers Welzijn, Sportservice Zwolle, de Vrije Universiteit, de gemeente Zwolle en acht Zwolse bedrijven.

Lector: Joop ten Dam

Website: Lectoraat De Gezonde Stad