Logo-Windesheim-algemeen-FC

Een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft als het gaat om welzijn en gezondheid, zowel in relatie tot de fysieke als sociale leefomgeving. Dat is waar het lectoraat Gezonde Samenleving zich voor inzet. Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar kansen, uitdagingen en mogelijkheden van een gezonde samenleving. Het doel hierbij is het verkleinen van sociaal-economische verschillen in goede gezondheid en welzijn door kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen. Daarnaast draagt het lectoraat bij aan preventie door de intergenerationele overdracht van sociale ongelijkheid als centraal en overkoepelend thema te hanteren.

Multidisciplinair, laagdrempelig en het liefst samen met de regio. Het lectoraat brengt praktijkgericht onderzoek dichterbij partners en stakeholders zoals studenten, bedrijven en professionals. Zowel in de regio als op nationaal en internationaal niveau.

Lector Natascha Notten legt zich toe op het sociaal domein, sociale (on)gelijkheid en intergenerationele overdracht. De associate lectoren richten zich op de fysieke en sociale leefomgeving. Samen met de overige (docent-)onderzoekers van het lectoraat hebben zij een brede kijk op gezondheid en welzijn, waarbij preventie voorop staat.

Lector: Natascha Notten

Website: Lectoraat Gezonde Samenleving