Logo-Windesheim-algemeen-FC

Het lectoraat Gezonde Samenleving van hogeschool Windesheim levert een bijdrage aan een gezonde, sociale en fysieke leefomgeving, aan preventie en aan gezond gedrag. Dit door middel van onderzoek en samenwerkingen met partners.

Het lectoraat is in 2008 gestart als De Gezonde Stad. Met de komst van de nieuwe lector Natascha Notten per 1 januari 2020 zal het lectoraat de focus verbreden naar de gehele samenleving. Natascha zal zich met name toeleggen op de sociale kant van de gezonde samenleving. De twee associate lectoren doen onderzoek op het gebied van gezonde en veilige woon- en leefomgeving en evidence based preventie in zorg en welzijn.

Het lectoraat richt zich op drie speerpunten:

  • Maatschappelijke ongelijkheid
  • Sociale rechtvaardigheid
  • Intergenerationele overdracht van armoede en gezondheidsproblemen

Internationale beweging
Het lectoraat sluit aan bij de internationale beweging waarin aandacht gevraagd wordt voor de relatie tussen gezondheid en maatschappelijke ongelijkheid. Er zijn daarbij raakvlakken met het lectoraat GGZ & Samenleving. Het in juni 2019 door de VN gepubliceerde rapport over de samenhang tussen psychiatrische problematiek en armoede, maatschappelijke ongelijkheid en uitsluiting biedt voor aanknopingspunten voor afstemming tussen beide lectoraten.

Lector: Natascha Notten

Website: Lectoraat Gezonde Samenleving