Logo Hogeschool UtrechtHet lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling streeft ernaar om de kwaliteit van samenleven in de stedelijke regio te verbeteren. Inzet is het bevorderen van maatschappelijke participatie en sociale stedelijke ontwikkeling. Hoe kunnen professionals activiteiten op de gebieden van sport en cultuur, alsook welzijn, opvoeding en onderwijs inzetten om meer mensen te laten meedoen?

Het lectoraat werkt op allerlei manieren intensief samen met het onderwijs, vooral op het gebied van sociaal werk, pedagogiek het gaat dan om het Instituut voor Social Work (ISW), het Instituut voor Ecologische Pedagogiek (IEP), het Instituut Theo Thijssen (ITT/Pabo) en het Instituut Archimedes.

Daarnaast is het lectoraat voortdurend in contact met alle partners in de beroepspraktijk. Er wordt structureel samengewerkt in de driehoek van beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek. Samenwerkingspartners zijn onder meer de Gemeente Utrecht, Sport & Society, Zimihc, Sport Utrecht en Kennisplatform Utrecht Sociaal.

Het lectoraat richt zich op de vraag hoe door middel van samenwerking tussen sociale, pedagogische en/of educatieve professionals en de mensen (burgers, cliënten) om wie het gaat een bijdrage kan worden geleverd aan de bevordering van maatschappelijke participatie en sociale stedelijke ontwikkeling, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving. Drie thema’s staan hierbij centraal:

  • Maatschappelijke impact van sport en bewegen: participatie in sport en beweegactiviteiten is voor veel mensen een goede manier om mee te doen in de samenleving. Sport en bewegen dragen bij aan het bevorderen van welzijn van mensen. Sociale, pedagogische en educatieve professionals zijn steeds meer doordrongen van dit besef en zetten sport als middel daarom steeds vaker in. In deze onderzoekslijn wordt gekeken naar de maatschappelijke waarde(n) van sportieve activiteiten. Hoe kunnen professionals sport en bewegen inzetten om maatschappelijke participatie te bevorderen?
  • Maatschappelijke impact van kunst en cultuur: door deel te nemen aan kunstzinnige en creatieve activiteiten kunnen mensen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Maar hoe kunnen professionals deze activiteiten bewust inzetten om ontmoeting en participatie te bevorderen? Hier ligt de focus van deze onderzoekslijn. Er wordt gekeken hoe sociale, pedagogische en educatieve professionals vormen van kunst en creativiteit kunnen gebruiken om meer mensen te laten meedoen in de samenleving en kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken.
  • Maatschappelijke impact van welzijn, opvoeding en onderwijs: binnen deze onderzoekslijn wordt gekeken naar de rol die professionals kunnen spelen bij de ontwikkeling van duurzame gemeenschappen in de stad op het gebied van welzijn, opvoeding en onderwijs. Er wordt onderzocht hoe we samen vorm kunnen geven aan verandering. Bijvoorbeeld met docenten, opbouwwerkers, jongerenwerkers, leerkrachten, ouders, jongeren en andere belanghebbenden. Omgevingen waar ons onderzoek plaats kan vinden zijn onder meer scholen, buurten en wijken. Daarbij ontwikkelen we bij voorkeur participatieve vormen van praktijkgericht onderzoek, waaronder (participatief) actieonderzoek, ontwerpend onderzoek en Arts-Based Research.

Lector: Nico de Vos

Website: Lectoraat Participatie en stedelijke ontwikkeling