Platform Stad en Wijk werkt samen met de volgende partijen:

CLINKNL
CLICKNL koppelt nieuwsgierige onderzoekers aan ondernemende creatieve professionals. Samen ontwikkelen zij kennis en innovaties voor een sterke economie en een duurzame samenleving. Samen met experts uit de creatieve industrie en de onderzoekswereld ontwikkelde ze een Kennis- en Innovatieagenda. Hierin staat de samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid centraal.

Corpovenista
Corpovenista is een kennisorganisatie en broedplaats van en voor strategen van woningcorporaties. Ze laten zich inspireren door kennis te nemen van elkaars praktijk. Ook vertalen ze relevant onderzoek & maatschappelijke trends naar de eigen werkomgeving. Waar nodig ontwikkelen ze de kennis zelf.

Platform 31
Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 ziet de trends in stad en regio. Ze verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.

Platform Stad
Platform STAD is het onafhankelijke platform voor STedelijke ontwikkeling en Architectuur in Den Haag. De plek waar inwoners, professionals, ondernemers en beleidsmakers samen vormgeven aan de stad. Platform STAD stimuleert het denken, doen en debat over de ruimtelijke toekomst van Den Haag.

VNG
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de 388 gemeenten samen, ondersteund door de VNG-organisatie. De Vereniging heeft als ambitie een krachtige lokale overheid te zijn door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. Samen werken zij aan maatschappelijke opgaven.