Logo Hogeschool UtrechtHoe creëren we een omgeving waarin jeugdigen gezond, kansrijk en veilig kunnen opgroeien? Het lectoraat Jeugd ontwikkelt en deelt kennis hierover met professionals, jeugdigen, ouders, docenten, studenten en bestuurders. Het faciliteert bovendien de toepassing van deze kennis. Het lectoraat is lokaal, regionaal, landelijk en internationaal actief.

Onderzoekslijnen
Het versterken van de kwaliteit van lokale jeugdhulp wordt duidelijk in:

  1. Het verhelderen & versterken van veerkracht en probleemoplossende vermogens van kinderen, jongeren en gezinnen
  2. Het verbreden & verdiepen van professionaliteit van de (jeugd)professionals

Onderzoek binnen het lectoraat richt zich hiertoe op de speerpunten uitvoerende werkzaamheden van professionals, interventies en interactie en samenwerking; de inbedding van professionals in teams, organisaties en bredere samenwerkingsverbanden.

In de eerste fase van het lectoraat worden actuele onderwerpen en voorbeelden van ‘best practices’ en positieve vernieuwing binnen het continuüm van sociale basis tot (semi) gedwongen kader verzameld om te komen tot relevante onderzoeksthema’s. Ook worden de onderzoekslijnen ontwikkeld.

Verbinding tussen wetenschap, beroepspraktijk en onderwijs
Binnen het lectoraat Jeugd worden wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en praktijkkennis met elkaar verbonden om het gericht stimuleren van een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor de jeugdigen te versterken. Het onderzoek bouwt hiermee voort op bestaande kennis en levert een bijdrage aan de nieuwste (praktijk)kennis in het jeugddomein. Zo is het lectoraat betrokken bij de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht. Samen met de gemeente en diverse lokale partners wordt gewerkt aan verbetering en vernieuwing van de zorg en ondersteuning voor jeugdigen en gezinnen, zodat alle jeugd gezond en veilig kan opgroeien.

Lector: Saskia Wijsbroek

Website: Lectoraat Jeugd