Het onderzoek en de activiteiten van het lectoraat Urban Innovation richten zich op een inclusieve en duurzame stadsontwikkeling. Daarmee beoogt het lectoraat de economische, sociale en ecologische verbanden tussen de bewoners, bestuurders en alle andere betrokkenen in stedelijke omgevingen te versterken. De verhalen van bewoners in hun leef-, woon- en werkomgeving vormen daarbij het vertrekpunt van het onderzoek. De uitkomsten van het praktijkgericht onderzoek bieden aanknopingspunten voor het vormgeven van een (meer) participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van wijken. 

In de stad en de stedelijke regio liggen de grote uitdagingen van de toekomst. Er spelen economische en sociale vraagstukken en tegelijkertijd staan de steden voor grote opgaven op het gebied van bouwen, duurzaamheid en de energietransitie. De onderzoekers en minor studenten van het lectoraat Urban Innovation werken in fieldlabs samen met bedrijven, regionale organisaties en inwoners. Een fieldlab wordt ook wel een ‘real life testing ground’ genoemd, innovatieve toepassingen worden direct in de praktijk getest.

Het lectoraat draagt bij aan drie regionale uitdagingen:

  1. Het versterken van het economisch ecosysteem door het wendbaar en weerbaar maken van (mkb-)bedrijven en professionals
  2. Het versterken van de veerkracht en het verminderen van de kansenongelijkheid tussen zelfredzame en kwetsbare groepen en hen betrekken bij collectieve opgaven
  3. Het richting geven aan een aantrekkelijke, groene en duurzame invulling van de bouwopgave in Almere en Flevoland, waarbij de onderlinge afhankelijkheid van ecologische, sociale en economische belangen op ieder schaalniveau in balans zijn

Lector: Evert-Jan Velzing

Website: Lectoraat Urban Innovation