Het platform Stad en Wijk is een samenwerkingsverband van lectoraten op diverse hogescholen die door middel van praktijkgericht onderzoek inzicht verschaffen in en oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken in steden en wijken.

Hogescholen verrichten naast onderwijs ook onderzoek. Dit doen zij in zogenaamde lectoraten. Een lectoraat bestaat uit een lector – die een expert is op een bepaald vakgebied – en (docent)onderzoekers van verschillende faculteiten.
Onderzoek en interventies worden veelal in een directe afstemming met de praktijk ontwikkeld. Gemeenten, ondernemers, bewoners, studenten en docent-onderzoekers van de hogescholen werken gezamenlijk aan lokale, situationele oplossingen. Er ontstaat daardoor meer kennisdeling tussen onderzoekers, beroepsbeoefenaren, burgers en studenten. En daarmee een interessante verbinding tussen onderzoek, advies, beleid, praktijk én onderwijs.

Het landelijke lectoratenplatform Stad en Wijk is een samenwerkingsverband van lectoraten (van verschillende hogescholen) die zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken in steden.
Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere burgerkracht, samenleven, maatschappelijke participatie, armoedebestrijding, integratie en gezondheid.
Daarnaast zoeken en ondersteunen zij innovatieve aanpakken in het sociaal domein (kunst, onderwijs, sport, welzijn, wonen, zorg). Dankzij deze kennisontwikkeling leveren de lectoraten een bijdrage aan de bevordering van participatie en veerkracht in steden en wijken.

Het doel van het platform is om praktijkgericht onderzoek te verrichten vanuit een multidisciplinair en stedenvergelijkend perspectief. Daarnaast richt het platform zich op de verdere kennisverspreiding van belangrijke onderzoeksresultaten en op kennisuitwisseling met de beleidspraktijk en tussen de diverse lectoraten. Zowel op het gebied van inhoudelijke vraagstukken als methodologisch.

Wilt u in contact komen met onderzoekers die inzicht hebben in en oplossingen kunnen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken? Of zou u graag onderzoek willen laten verrichten? Laat het ons weten via platformstadenwijk@hhs.nl