20190218_145408

Klimaatverandering en energietransitie staan volop in de belangstelling. Volgens het klimaatakkoord moeten alle huizen in Nederland in 2050 van het gas af zijn. Deze energietransitie vraagt om een wijkgerichte aanpak en is een collectieve, transformatieve opgave met vele betrokken partijen. Dit vergt een intensieve lokale samenwerking: gemeenten maken nu wijkgerichte plannen om met lokale partijen de gebouwen in de wijk aardgasvrij te maken.

De succesvolle aanpak van de ene wijk blijkt echter zelden goed verplaatsbaar naar een andere wijk. Oorzaak: vaak wordt enkel gekeken naar overdracht van technische oplossingen terwijl die nooit los (be)staan van het co-creatie traject waar ze uit zijn voortgekomen. Doorgronden van de ontstaansgeschiedenis van een succesvolle Wijkgerichte Energietransitie (WET) is daarmee essentieel om lessen te kunnen overdragen. Daarvoor ontbreken nu veelal tijd en methoden. Gevolg: wijkprofessionals moeten het wiel steeds opnieuw uitvinden.

Dit onderzoek omvat een pilot voor het versterken van methoden voor co-creatie bij de WET op een wijze die bijdraagt aan de overdraagbaarheid van opgedane inzichten tussen wijken. Hiervoor wordt de methode future narrative tools gebruikt.

Met deze tool verzamelen en synchroniseren de onderzoekers toekomstbeelden van lokale stakeholders, brengen onderlinge verschillen in beeld, maken ze deze wederzijds toegankelijk en werken aan overbrugging. Daarmee wordt de WET als democratische in plaats van technocratische kwestie opgepakt. Door in twee verschillende wijken deze methode toe te passen in een stadslab, worden doorlopend lessen getrokken over uitwisseling en voor overdraagbaarheid.

Locaties
De pilot richt zich op Mariahoeve (Den Haag) en Spijkerkwartier (Arnhem), waar vanuit Stadslabs met een sterke rol voor bewoners wordt gewerkt aan de WET. De beoogde opbrengst van de pilot is tweeledig:

  1. Systematische aanpak voor verbetering lokale co-creatie
  2. Analyse en reflectie op ingezette methode om tools te identificeren waarmee lessons learned overdraagbaar zijn tussen professionals in verschillende wijken.

Op basis van de ervaringen willen de onderzoekers in een volgend project de narratieve methode door-ontwikkelen voor toepassing in breder verband in meer wijken.

Betrokken organisaties
Dit onderzoeksproject dat een initiatief is van het lectoraat Public Governance (De Haagse Hogeschool), het Associate Lectoraat Capabilities in Zorg en Welzijn (Hogeschool Arnhem Nijmegen) en de Radboud Universiteit. Ook het kenniscentrum Mission Zero (De Haagse Hogeschool) is betrokken. Daarnaast wordt het consortium ge-cofinancieerd door de gemeente Den Haag en de gemeente Arnhem en door de adviesbureaus Overmorgen en CE Delft

Het onderzoeksvoorstel is eind september 2020 ingediend in het kader van een KIEM aanvraag bij Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en eind december goedgekeurd. Het onderzoek vindt plaats van januari 2021 tot juni 2022.

Contact
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Hasse van der Veen van De Haagse Hogeschool.