Aeres HogeschoolIn het lectoraat Groene en Vitale Stad van Aeres Hogeschool staat de vraag centraal hoe de groene stedelijke ruimte bij kan dragen aan de gezondheid en het welzijn van de mens. Kunnen we steden en dorpen zó inrichten dat iedere inwoner, bij voorkeur in de eigen wijk, toegang heeft tot een groene plek om te spelen of te recreëren? Welke kwaliteiten van de groene ruimte hebben een positieve uitwerking op ontspannen en bewegen? Hoe is de stedelijke biodiversiteit gerelateerd aan de gezondheid van de mens? Ook de waarde van de natuur buiten de stad wordt onderzocht, zoals de relevantie van het nabij Almere en Lelystad gelegen Nationaal Park Nieuw Land.

Samen met de studenten van de opleidingen Toegepaste biologie, Biologie, voeding en gezondheid en Geo media en design voert het lectoraat dit onderzoek uit. Daarnaast werkt zij samen met een diversiteit aan partijen, zoals gemeenten, bedrijven in de groene sector (tuin- en landschapsarchitecten, groenbedrijven) en de groene terrein beherende organisaties. Het lectoraat is tevens betrokken bij de ontwikkeling van de Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), de Flevocampus, de Floriade Almere en het Kenniscentrum Natuur en Leefomgeving van het groene onderwijs.

Zie ook het artikel ‘Hogeschool is onafhankelijk verbinder van partijen

Lector: Dinand Ekkel

Website: Groene en vitale stad