jeannette nijkampJeannette Nijkamp is lector Gezonde Stad bij Hanzehogeschool Groningen. In haar onderzoek staat de invloed van de gebouwde omgeving op het gedrag, de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Groningen centraal.

De gemeente Groningen fungeert hierbij als proeftuin. Nijkamp zei hierover bij haar aanstelling in september 2019: “Als lector Gezonde Stad wil ik graag mijn kennis en ervaring inzetten om een gezondheidsbevorderende omgeving te realiseren in Groningen. Ik kijk ernaar uit te starten met projecten voor studenten. Deze wil ik vervolgens uitbouwen tot gedegen onderzoeksprojecten waaraan ook docent-onderzoekers en promovendi werken.” Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van ruimtelijke interventies en meetinstrumenten die écht werken in de praktijk van alledag.

Jeannette Nijkamp promoveerde in 2016 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam op een onderzoek naar de effecten op wijkbewoners van twee initiatieven die creatief ondernemerschap stimuleerden in het kader van stadsvernieuwing. Vanaf 2008 is zij werkzaam bij de Hogeschool Rotterdam. Als hoofddocent en onderzoeker richtte zij zich op het benutten van kunst en cultuur bij het aanpakken van complexe gezondheids- en welzijnsgerelateerde vraagstukken, zoals sociale inclusie.

Lectorale rede: Samen voor een gezonde leefomgeving

E-mail: j.e.nijkamp@pl.hanze.nl