Saskia WijsbroekPer 1 september 2016 is Saskia Wijsbroek benoemd tot lector Jeugd. Samen met collega-lector Micha de Winter geeft zij vorm aan het nieuwe lectoraat Jeugd. Het lectoraat Jeugd richt zich op het ontwikkelen, overdragen en toepassen van kennis over het stimuleren van een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor kinderen en jongeren. Een specifiek doel is het versterken van de kwaliteit van lokale jeugdhulp binnen gemeenten in de provincie Utrecht. Het lectoraat Jeugd wordt tot 1 januari 2020 mede gefinancierd door de Provincie Utrecht en is ondergebracht bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van de Hogeschool Utrecht.

Naast haar werk als lector is Saskia Wijsbroek als universitair docent verbonden aan de afdeling Jeugd en Gezin, faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) van de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde daar met het proefschrift ‘What, me worry? Adolescent Generalized Anxiety Disorder symptoms and problematic interactions in the family’. Zij begeleidt nu onder meer onderzoek in het kader van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht. In het academisch onderwijs blijft zij actief betrokken bij het ontwikkelen, coördineren en geven van onderwijs in de bachelor Pedagogische Wetenschappen en de master Orthopedagogiek en als wnd. voorzitter van de examencommissie van de eenjarige masters Pedagogische Wetenschappen. Van september 2011 tot september 2016 werkte Saskia tevens als GZ-psycholoog-BIG in de diagnostiek en behandeling van angst en depressie bij jongvolwassenen aan het Ambulatorium van de FSW van de Universiteit Utrecht. Eerder werkte zij als gedragswetenschapper, GZ- psycholoog, en gezins- en relatietherapeut bij het Centrum voor Kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof te Vught. Zij was er behandelcoördinator op opnamegroepen en poliklinieken voor kinderen en adolescenten, kwartiermaker voor de zorg aan jeugdigen met LVB & psychiatrie en hun gezinnen en was er eindverantwoordelijke voor de projecten ‘Pubers in de knel’ en ‘Zorg aan vluchtelingen’.

Van 2009 tot 2017 was zij toezichthouder bij Zandbergen, later Youké, instelling voor specialistische zorg. Saskia is lid van de Richtlijnen adviescommissie jeugd bij het NJi. Sinds 2011 is zij lid (oud-voorzitter) van de wetenschappelijke adviescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).

Lectorale rede: Zorg voor jeugd is veelgevraagd

E-mail: saskia.wijsbroek@hu.nl