20140516_120205

Steden en wijken staan ook de komende jaren voor belangrijke opgaven op onder andere het gebied van armoede, duurzaamheid, veiligheid, welzijn en zorg. Deze complexe en taaie vraagstukken kunnen veelal niet door één of twee partijen van bovenaf worden opgelost en vragen daarom om een nieuwe aanpak. Op steeds meer plekken in Nederland zien we dat groepen van diverse personen en organisaties met elkaar werken aan creatieve oplossingen voor vraagstukken op individueel, buurt- of wijkniveau. Zij bundelen hun krachten in nieuwe samenwerkingsverbanden om zo lokaal het verschil te maken. Zij bouwen gezamenlijk aan iets ‘nieuws’ ondanks hun verschillende achtergronden, belangen, denk- en werkwijzen. Daarmee zijn het voor ons plekken van hoop en verandering.

Cover Boek Plekken van hoop en verandering + redactie - Platform Stad en WijkDeze samenwerkingsverbanden zorgen ten opzichte van het verleden voor verschuivende rollen, taken en (machts)verhoudingen. Er ontstaat een nieuw speelveld met deels nieuwe spelers, rollen en spelregels. Hoe je dit samenspel tussen burgers, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeenten precies vorm moet geven, wordt nu uitgeprobeerd en ontdekt. Hoe verhouden bijvoorbeeld de burger en de professional zich tot elkaar? Welke complexe afhankelijkheden zijn er tussen de andere partijen? Heeft iedereen een gelijkwaardige stem? Tegen welke knelpunten lopen deze samenwerkingen op? En wat zijn belangrijke leerpunten?

Boek
In het boek ‘Plekken van hoop en verandering’ gaan elf lectoraten van acht verschillende hogescholen op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Dit aan de hand van praktijkgericht onderzoek, tien casestudies, een discussiemiddag en interviews met Willem Stam (LPB), Willem Trommel (VU), Thijs van Mierlo (LSA), Jornt van Zuylen (VNG) en Boudewijn Steur (ministerie van BZK). Het boek verscheen op 19 september 2019 tijdens het gelijknamige congres en is te bestellen bij uitgeverij Eburon en via onze website te downloaden.

Community of practice
Op dit moment wordt nagedacht over een vervolg op bovenstaand onderzoek door onderzoekers en professionals uit praktijk en beleid aan elkaar te koppelen in een netwerk ten behoeve van verdere kennisuitwisseling en kennisontwikkeling.