De leeropdracht Duurzaam Gedrag is onderdeel van het lectoraat Communication, Behaviour and the Sustainble Society (CBSS) van de Hanzehogeschool Groningen. Met deze leeropdracht is de Academie voor Sociale Studies (Toegepaste Psychologie en Social Work) vertegenwoordigd binnen het Centre of Expertise Energy/EnTranCe. Dit betekent dat er vanuit CBSS aandacht wordt besteed aan gedragsverandering en aan sociale processen binnen de energietransitie. Thema’s als (energie)armoede, participatie, draagvlak, omgaan met weerstand en conflicten, energy monitoring en feedback, armoede en community building worden binnen het lectoraat opgepakt.

Lector: Carina Wiekens