Dr. Richard de Brabander is sinds juli 2021 lector van het lectoraat Ecosociaal werk en daarmee verbonden aan het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn. Met zijn lectoraat richt hij zich op de vraag hoe we een duurzame samenleving kunnen creëren die sociaal en ecologisch rechtvaardig is, en welke rol het sociaal werk daarin kan spelen. Richard geeft leiding aan praktijkgericht onderzoek waarin maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein centraal staan, bijvoorbeeld rond sociale duurzaamheid, burgerinitiatieven en de maatschappelijke opgave van het sociaal werk. Op lokaal niveau pakt hij die vraagstukken samen op met stakeholders, onderzoekers en studenten, met name in Rotterdam.

Na zijn opleiding Personeelswerk aan de Sociale Academie Rotterdam studeerde Richard Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Algemene Literatuurwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Leiden. Vanaf 1998 werkt hij als docent Ethiek en Filosofie aan de opleiding Sociaal werk aan Hogeschool Inholland.

In 2003 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was van 2005 tot 2015 senior onderzoeker bij het lectoraat Dynamiek van de Stad. Van 2005-2009 was hij parttime universitair docent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij houdt zich in het bijzonder bezig met ethische-politieke vraagstukken in het sociaal domein en politisering van het sociaal werk.

Richard schreef verschillende literaire werken waaronder Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn!? De mythe van zelfredzaamheid (2014) en was hij mederedacteur van Sociaal Weerwerk. Maatschappelijke betrokkenheid in zorg en welzijn (2021).

E-mail: richard.debrabander@inholland.nl