Dr. Richard de Brabander is sinds juli 2021 lector van de onderzoekslijn Dynamiek van de Stad en daarmee verbonden aan het domein Gezondheid, Sport en Welzijn en het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn. Met zijn onderzoekslijn richt hij zich op de vraag hoe de sociale kwaliteit van samenleven kan worden verbeterd. Richard geeft leiding aan praktijkgericht onderzoek waarin grootstedelijke vraagstukken in het sociale domein centraal staan, rond bijvoorbeeld sociale inclusie, duurzaamheid, en green social work. Op lokaal niveau pakt hij die vraagstukken samen op met stakeholders, onderzoekers en studenten, met name in Rotterdam.

Samenwerken
Richard werkt samen met (docent)onderzoekers en studenten van verschillende Inholland-opleidingen. Met zijn praktijkgericht onderzoek wil hij studenten en docenten stimuleren tot interprofessioneel samenwerken. (Lokale) instellingen en organisaties kunnen bij hem terecht voor verschillende onderzoeksopdrachten of -projecten, maar ook voor masterclasses, workshops en cursussen.

E-mail: richard.debrabander@inholland.nl