logo_hanzeEen gemeente als Groningen aantrekkelijk en gezond houden voor jong en oud is een belangrijke opgave voor de toekomst. Een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen, VanWonen Vastgoedontwikkeling B.V. en het Universitair Medisch Centrum Groningen investeert daarom in een lectoraat Gezonde Stad.

Onderzoeksvragen
Bij het lectoraat staat onderzoek naar de relatie tussen de gebouwde, fysieke leefomgeving en de leefstijl en gezondheid van de inwoners centraal. De gemeente Groningen fungeert hierbij als proeftuin. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van ruimtelijke interventies en meetinstrumenten die écht werken in de praktijk van alledag. Dit leidt onder andere tot de volgende onderzoeksvragen:

  1. Welke ruimtelijke interventies beïnvloeden een gezondere leefstijl (ofwel het welbevinden van inwoners van Groningen op stads-, wijk- en straatniveau)?
  2. Welke sociale factoren mediëren deze verbanden?
  3. Hoe bereik en betrek je de inwoners van Groningen bij deze interventies?

NoorderRuimte en Healthy Ageing
De lector Gezonde Stad maakt onderdeel uit van het lectoraat Facility Management binnen het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen. Dit kenniscentrum doet praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in Noord-Nederland. Het thema gezondheid en welzijn speelt hierbij een grote rol.
Dit onderzoek sluit ook nauw aan bij onderzoek vanuit het Kenniscentrum ‘Healthy Ageing’. Binnen dit kenniscentrum wordt door middel van kennisverwerving gezocht naar nieuwe, slimme oplossingen om de kwaliteit van het leven van burgers te vergroten.

Lector: Jeannette Nijkamp

Website: Lectoraat Gezonde Stad