logo_hanzeEen gemeente als Groningen aantrekkelijk en gezond houden voor jong en oud is een belangrijke opgave voor de toekomst. Een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Groningen, VanWonen Vastgoedontwikkeling B.V. en het Universitair Medisch Centrum Groningen investeert daarom in een lectoraat Gezonde Stad.

Onderzoeksvragen
Bij het lectoraat staat onderzoek naar de relatie tussen de gebouwde, fysieke leefomgeving en de leefstijl en gezondheid van de inwoners centraal. De gemeente Groningen fungeert hierbij als proeftuin. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van ruimtelijke interventies en meetinstrumenten die écht werken in de praktijk van alledag. Dit leidt onder andere tot de volgende onderzoeksvragen:

  1. Welke ruimtelijke interventies beïnvloeden een gezondere leefstijl (ofwel het welbevinden van inwoners van Groningen op stads-, wijk- en straatniveau)?
  2. Welke sociale factoren mediëren deze verbanden?
  3. Hoe bereik en betrek je de inwoners van Groningen bij deze interventies?

Healthy Ageing
Deze onderzoekslijnen maken onderdeel uit van het lectoraat Facility Management binnen het Kenniscentrum NoorderRuimte en het Instituut voor Facility Management van de Hanzehogeschool Groningen. Het thema Gezondheid en Welzijn speelt hierbij een grote rol. Wetenschappelijk gezien is bekend dat de gebouwde omgeving een belangrijke bijdrage aan dit thema kan leveren. Zo hebben de juiste voorzieningen op het gebied van het binnenklimaat, daglicht en kunstlicht, geluid en akoestiek, natuur en tuinen, kunst, interieur en vormgeving, wayfinding en uitzicht een positieve invloed op het herstel van patiënten, de kwaliteit van leven van bewoners en de prestaties van zorgverleners. Veel organisaties lijken zich nog niet bewust van de latente voordelen van deze innovaties en de veelheid aan mogelijkheden om ze in de praktijk toe te passen. De lectoraten willen een kernspeler zijn bij projecten op het terrein van ‘evidence-based design’ en ‘healing environments’, zoals het Groninger project ‘healthy cities’. Deze laatste twee ontwikkelingen zijn ook nauw verbonden met het Kenniscentrum ‘Healthy Ageing’. Binnen dit kenniscentrum wordt door middel van kennisverwerving gezocht naar nieuwe, slimme oplossingen om de kwaliteit van het leven te vergroten. Het gaat daarbij niet alleen over ouderen en ziekte, maar vooral ook over gezond opgroeien, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.

Lector: Jeannette Nijkamp

Website: Lectoraat Gezonde Stad