Gert-Joost PeekDr.ir G.J. Peek MRICS (Gert-Joost) is lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement aan de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is hij eigenaar van SPOTON Consulting, waar vanuit hij adviseert, spreekt, voorzit en schrijft over stedelijke gebiedsontwikkeling en projecten begeleidt. Hij is eveneens als fellow Ruimtelijke procesorganisatie verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), alwaar hij het gebieds- en projectontwikkelingsonderwijs ontwerpt en coördineert.

Tot 1 maart 2013 was Gert-Joost knowledge manager van Fakton financiële vastgoedregisseurs. Tot oktober 2010 was hij director research van ING Real Estate Development, waar hij het onderzoek dat bij de verschillende landenorganisaties in Europa lokaal werd verricht coördineerde en onderzoek initieerde ten behoeve van strategie en business development. Tot mei 2007 was hij onderzoeker Vastgoedontwikkeling verbonden aan de afdeling Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Zijn onderzoek, waarop hij in 2006 is gepromoveerd, richtte zich op het managen van de herontwikkeling van binnenstedelijke stationslocaties. Tussen 1998 en 2001 werkte hij tevens als beleidsmedewerker bij de ontwikkelingsafdeling van NS Vastgoed. In 1998 studeerde hij af als bouwkundig ingenieur.

Gert-Joost publiceert regelmatig over stedelijke gebiedsontwikkeling zowel in wetenschappelijke als in vaktijdschriften. Gert-Joost is actief in diverse vastgoedgerelateerde kennisnetwerken, waaronder het Royal Institution of Chartered  Surveyors (RICS) en het Urban Land Institute (ULI). Hij is lid van de CROW/ KpVV-Programmaraad ruimte en mobiliteit, het expertpanel van Duurzaam Gebouwd en de beweging Anders Denken, Anders Doen.

Lectorale rede: Veranderstad, stedelijke gebiedsontwikkeling in transitie (publicatie of video)

E-mail: g.peek@hr.nl