Inholland_Hogeschool_MagentaHet lectoraat Dynamiek van de Stad doet praktijkgericht en praktijkrelevant onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken in de stad en sluit daarmee aan op vragen van professionals in verschillende beroepenvelden en van burgers. Het lectoraat verbindt onderzoek, beleid en beroepspraktijk met elkaar en levert zo een relevante bijdrage om de grootstedelijke problematiek aan te pakken. Het lectoraat Dynamiek van de Stad werkt aan de hand van drie speerpunten:

  • Stedelijk Burgerschap: Mensen identificeren zich steeds meer met de stad waarin ze wonen en/of werken. Vanuit die betrokkenheid worden velen ook actief in hun eigen wijk of stad. Mede daarom is stedelijk burgerschap een actueel thema.
  • Sociale Uitsluiting en Wmo: De grote decentralisaties rond welzijn en zorg zijn wel omschreven als een ontwikkeling van de verzorgingsstaat naar de verzorgingsstad. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vormt daarbij een van de belangrijke kaders. Om de veranderende rol van professionals te ondersteunen, zijn er Wmo-werkplaatsen opgericht.
  • Sociaal Ondernemerschap: De laatste jaren laten een opmerkelijke groei zien van maatschappelijke initiatieven. Burgers zetten zich vrijwillig in voor de publieke zaak op uiteenlopende terreinen, bijvoorbeeld stadslandbouw, gebiedsontwikkeling, welzijn en zorg. Dergelijke initiatieven beschouwen wij als sociaal ondernemerschap.

Het lectoraat Dynamiek van de Stad richt zich voornamelijk op de regio Rotterdam, maar op aanvraag uit het werkveld ook geografisch breder. Het lectoraat maakt deel uit van de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment van het kenniscentrum De Gezonde Samenleving en werkt samen met veel opleidingen van Inholland (Rotterdam).

Zie voor meer informatie ook dit magazine van het lectoraat over het werken aan een inclusieve stad.

Lector: Guido Walraven

Website: Lectoraat Dynamiek van de Stad