Veiligheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Het lectoraat Recht & Veiligheid richt zich op het versterken van de rechtskundige weerbaarheid van professionals.

Het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in stad, dorp en organisatie is belangrijk. Het centrale thema van het lectoraat Recht & Veiligheid is het versterken van de rechtskundige weerbaarheid van professionals.

Denk daarbij aan onderwerpen als verstoring van de openbare orde, overlast en verloedering, leefbaarheid, wijkontwerp en -beheer, criminaliteit, crisisbeheersing, en publiek-private samenwerking. De focus ligt daarbij op een proactieve inzet van het bestuursrecht ter voorkoming van problemen en geschillen in dit veiligheidsdomein.

Het lectoraat ontwikkelt kennis via onderzoek om de handelingsbekwaamheid en weerbaarheid van de (aanstaande) professional te vergroten.

Het lectoraat houdt zich hierdoor onder anderen bezig met het project, Robin Hoods in het sociale domein. Door verschillende cases te analyseren binnen dit project, onderzoekt het lectoraat waar de grenzen van de discretionaire ruimte van professionals liggen. De ruimte waarin sociaal werkers een zekere beoordelingsvrijheid hebben.

Lector: Julien van Ostaaijen

Website: Lectoraat Recht en Veiligheid