logo-avans2xOnder de noemer smart public safety richt het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van de Avans hogeschool zich op de gevolgen van digitalisering voor de veiligheid van de maatschappij. Het lectoraat Digitalisering en veiligheid onderzoekt de impact van digitale technologie in het publieke domein, met focus op veiligheid in de openbare ruimte: smart public safety. Dat gaat over parken, pleinen, stadions, muziekfestivals en winkelstraten, maar ook over uw Facebookpagina of LinkedIn-profiel.

Snelle technologische veranderingen bieden kansen om het werk van professionals in het sociale veiligheidsdomein te verbeteren. Het daagt ze ook uit om hun handelingsrepertoire te verruimen.

Onderzoek in 3 clusters
Met het onderzoek werkt het lectoraat aan praktische toepassingen in 3 clusters:

  1. Smart organizations: het doel is om organisaties en netwerken mee te krijgen in nieuwe ontwikkelingen die gericht zijn op onderlinge data-uitwisseling en informatiegestuurd werken. En om ze weerbaar te maken voor nieuwe risico’s die dit met zich mee brengt. Professionals wordt houvast verschaft in het tijdig inschatten van de ethische, juridische en sociale impact van het toepassen van digitale technologie.
  2. Smart local governance: de impact van digitalisering op het veiligheidsdomein.
    Denk hierbij aan nieuwe vormen van integrale informatievoorziening met partners en datastromen die geen deel uitmaken van het veiligheidsdomein. Hoe gebruiken we bijvoorbeeld de big data van camera’s, smartphones, drones en nieuwe sensortechnieken? En digitale burgerfora en WhatsAppgroepen?
  3. Smart citizens: de impact van digitalisering op de autonomie en privacy van burgers.
    Digitale technologie stelt burgers in staat hun leven zelfstandiger te organiseren. Het lectoraat richt zich vooral op burgerinitiatieven zoals netwerken door buurtpreventie, of organisaties die samen data beheren: DataCommons. Via praktijkonderzoek worden kansen en risico’s in beeld gebracht, met name over de impact van digitalisering op de autonomie en privacy van burgers.

Met het Platform Stad en Wijk, gericht op participatie en veerkracht, is vooral een sterke relatie met de vraag welke nieuwe rollen en taken burgerinitiatieven kunnen oppakken met nieuwe digitale technologieën. Met bijvoorbeeld projecten als ‘de inbraakvrije wijk’ waarin burgerinitiatieven met nieuwe technologieën centraal staan (inclusief de impact daarvan op het werk van veiligheidsprofessionals en wijkorganisaties). Ook doet het lectoraat onderzoek naar de rol van ‘communities’ van burgers, reizigers, jongeren en/of ouderen bij evenementen en grotere escalaties.

Living labs
Samen met het werkveld en leergemeenschappen uit de opleidingen richt het lectoraat living labs in. Dit zijn test- en ontwikkelomgevingen waarin de gebruikers van nieuwe technologie, zoals burgers en professionals, centraal staan in hun eigen leef- of werkomgeving. Op deze manier zorgen ze voor een directe verbinding tussen onderzoek in de praktijk en wetenschappelijke modelontwikkeling als basis voor toekomstig onderzoek.

Lector: Ben Kokkeler

Website: Lectoraat Digitalisering en Veiligheid