logo-avans2xOnder de noemer smart public safety richt het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van de Avans hogeschool zich op de gevolgen van digitalisering voor de veiligheid van de maatschappij. Het gaat over de rol die technologie kan hebben in het creëren van een veerkrachtige samenleving en kansen biedt voor maatschappelijke emancipatie.
Het lectoraat richt zich dus niet op de ontwikkeling van nieuwe technologieën, maar doet onderzoek naar toepassing, gebruik en effecten daarvan in het publieke en private domein. Met daarbij een focus op de veiligheid in de openbare ruimte: public safety. Dat gaat over parken, pleinen, stadions, muziekfestivals en winkelstraten, maar ook over uw Facebookpagine of LinkedIn-profiel.
Het lectoraat wordt gedragen door een breed palet van opleidingen (Breda, Tilburg en ‘s-Hertogenbosch) en is onderdeel van het expertisecentrum Veiligheid, een cluster van zes lectoraten dat onderzoek doet naar complexe veiligheidsvraagstukken, waarbinnen ook volop aandacht is voor thema’s als weerbaarheid en veerkracht.

Onderzoek in 3 clusters
Met het onderzoek werkt het lectoraat aan praktische toepassingen in 3 clusters:

  1. Smart organizations: de impact van digitalisering op organisaties en binnen netwerken van organisaties.
    De vraag is bijvoorbeeld hoe professionals, zoals sociale wijkzorgteams, kunnen omgaan met de overvloed aan data en hoe ze tot verantwoorde datadeling kunnen komen met andere partijen.
  2. Smart local governance: de impact van digitalisering op het veiligheidsdomein.
    Denk hierbij aan nieuwe vormen van integrale informatievoorziening met partners en datastromen die geen deel uitmaken van het veiligheidsdomein. Hoe gebruiken we bijvoorbeeld de big data van camera’s, smartphones, drones en nieuwe sensortechnieken? En digitale burgerfora en WhatsAppgroepen?
  3. Smart citizens: de impact van digitalisering op de autonomie en privacy van burgers.
    Digitale technologie stelt burgers in staat hun leven zelfstandiger te organiseren. Het lectoraat richt zich vooral op ouderen en jonge adolescenten, de levensfases waarin afhankelijkheden snel veranderen. Hoe kan je bijvoorbeeld het ‘langer zelfstandig thuis wonen’ van ouderen ondersteunen? Jongeren worden snel zelfstandig maar hebben nog niet het overzicht op de gevolgen van hun handelen, bijvoorbeeld in het beheren van al hun digitale identiteiten.

Met het Platform Stad en Wijk, gericht op participatie en veerkracht, is vooral een sterke relatie met de vraag welke nieuwe rollen en taken burgerinitiatieven kunnen oppakken met nieuwe digitale technologieën. Met bijvoorbeeld projecten als ‘de inbraakvrije wijk’ waarin burgerinitiatieven met nieuwe technologieën centraal staan (inclusief de impact daarvan op het werk van veiligheidsprofessionals en wijkorganisaties). Ook doet het lectoraat onderzoek naar de rol van ‘communities’ van burgers, reizigers, jongeren en/of ouderen bij evenementen en grotere escalaties.

Living labs
Samen met het werkveld en leergemeenschappen uit de opleidingen richt het lectoraat living labs in. Dit zijn test- en ontwikkelomgevingen waarin de gebruikers van nieuwe technologie, zoals burgers en professionals, centraal staan in hun eigen leef- of werkomgeving. Op deze manier zorgen ze voor een directe verbinding tussen onderzoek in de praktijk en wetenschappelijke modelontwikkeling als basis voor toekomstig onderzoek.

Lector: Ben Kokkeler

Website: Lectoraat Digitalisering en Veiligheid