Stan MajoorStan Majoor is lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is hij coördinerend lector van het onderzoekspeerpunt Urban Management. Als planoloog en bestuurskundige heeft hij expertise in de organisatie van ruimtelijke ontwikkeling, specifiek in complexe grootstedelijke gemengde ontwikkelingsprojecten. Daarop promoveerde hij in 2008. Tussen 2001 en 2015 was hij werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft internationale onderzoekservaring in de Verenigde Staten, Denemarken, Spanje, Hong Kong en Australië.

Hij is geïnteresseerd in de spanning tussen innovatie en vernieuwing enerzijds en borging en consolidatie anderzijds in complexe organisaties. Binnen het Speerpunt Urban Management focust hij op de ontwikkeling van de fieldlab methodiek om tot sociale innovatie rondom grootstedelijke vraagstukken te komen. Samen met Frank Suurenbroek, lector Bouwtransformatie, leidt hij het thema inclusieve gebiedsontwikkeling van het Speerpunt dat zich richt op verschillende ontwikkelingslocaties in de Amsterdamse metropoolregio en de uitdagingen deze meer sociaal en duurzaam inclusief te ontwikkelen. Hij is daarnaast adviseur van het Projectmanagement Bureau van de gemeente Amsterdam.

Lectorale rede: De stad als experiment

E-mail: s.j.h.majoor@hva.nl