Bij het platform zijn diverse lectoren betrokken. Zes lectoren hebben zitting in het zogenaamde Dagelijkse Bestuur. Samen met de coördinator houden zij zich bezig met de koers van het platform. Hieronder stellen we alle lectoren aan u voor.