Sinds 1 juni 2020 is Katja Rusinovic lector Grootstedelijke Ontwikkeling aan De Haagse Hogeschool. Het lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUT’s).

Centrale thema’s in haar werk zijn sociale mobiliteit, burgerschap, (arbeids-) migratie, stedelijke arbeidsmarkt, onderwijs en nieuwe woonvormen voor ouderen. Daarnaast houdt zij zich op dit moment bezig met onderzoek naar de maatschappelijke impact van COVID-19 in Den Haag.

In 2006 promoveerde Katja aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een studie naar migrantenondernemerschap in de vier grote steden, waarbij een vergelijking is gemaakt tussen eerste en tweede generatie migranten. Haar postdoconderzoek betrof burgerschap en transnationale bindingen onder de migrantenmiddenklasse in Rotterdam en Den Haag.

Van 2012 tot 2017 werkte Katja aan de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling sociologie, als docent, onderzoeker en opleidingsdirecteur van de master sociologie. Sinds 2017 werkt zij aan De Haagse Hogeschool.

Naast haar werk als lector is Katja in verschillende besturen actief.

E-mail: k.m.rusinovic@hhs.nl

Lectorale rede: Een stad voor iedereen