Erik-JansenErik Jansen is associate lector van het lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is psycholoog, onderzoeker, ontwikkelaar. Daarnaast neemt hij deel aan de werkgroep Onderzoek en ICT van de HAN, de Werkveldadviescommissie Toegepaste Psychologie, de HAN Sociaal Promotiecommissie en de redactieraad van het Tijdschrift voor Vaktherapie.

Drijfveer
“Participatie, democratie en leren. In mijn visie zijn deze 3 begrippen volledig met elkaar verstrengeld. Fundamentele ontwikkeling in wonen, welzijn en zorg kan alleen als we de huidige systemen weten open te breken. Want nu zijn deze begrippen vaak onbedoeld aan banden gelegd. Verandering is mogelijk als deelnemers aan de systemen weer het inhoudelijke gesprek voeren en samen voelen dat het aan hen is om stappen te zetten. Als professional en als burger. Als ik met onderzoek, facilitering of inzichten kan bijdragen aan dat proces, ben ik een gelukkig mens.”

Zie ook het nieuwsbericht Capabilities in Zorg en Welzijn

E-mail: Erik.Jansen@han.nl