Een van de doelen van het platform is om praktijkgericht onderzoek te verrichten vanuit een multidisciplinair en stedenvergelijkend perspectief. Met behulp van het netwerk dat is ontstaan worden er daarom regelmatig gezamenlijke onderzoeksaanvragen gedaan. Eén daarvan is het onderzoek naar lokale samensturing in het project ‘Huis van de Wijk’.

Huis van de Wijk
Er komen in Nederland steeds meer laagdrempelige buurtvoorzieningen die gerund worden door zowel bewoners als professionals van gemeenten, welzijn- en zorginstellingen. Kleinschalige plekken in de buurt voor ontmoeting en interactie. Hoewel de invulling per locatie verschilt, lijken ze op elkaar in het samenkomen van verschillende partijen, behoeftes, activiteiten en gewoontes.

In deze zogenaamde ‘Huizen van de Wijk’ werken de partijen samen aan de programmering. Deze processen van ‘samensturing’ die nagestreefd worden verhouden zich nog niet goed tot de manier van optreden die overheid en organisaties vaak nog kenmerkt. Zo wordt tussen partijen vaak machtsongelijkheid ervaren. En door hun aard en posities hanteren de verschillende betrokken vaak verschillende logica’s, die niet altijd makkelijk bij elkaar aansluiten.

We weten vanuit literatuur veel over de factoren die bij deze vormen van samenwerking en gezamenlijke besluitvorming een rol spelen. Minder bekend is hoe die processen in de praktijk verlopen en hoe ze naar tevredenheid verbeterd zouden kunnen worden. Het lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek (Hogeschool van Amsterdam) heeft daarom het initiatief genomen om naar ‘samensturing’ onderzoek te doen. Acht buurthuizen zullen worden onderzocht, in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Partners zijn de lectoraten Dynamiek van de Stad (Hogeschool Inholland) en Grootstedelijke Ontwikkeling (Haagse Hogeschool). Alle lectoraten zijn bij het Platform Stad & Wijk aangesloten. Regieorgaan SIA financiert dit onderzoek in het kader van de regeling RAAK-publiek.

Voor meer informatie zie deze Factsheet met onder andere de verschillende onderzoeksvragen en contactpersonen.