HVA-logoHet lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken combineert inhoudelijk relevante kennis voor een bepaald grootstedelijke vraagstuk met wetenschappelijke kennis over effectieve coördinatie. Hoe kunnen uiteenlopende inzichten uit theorie en praktijk met elkaar worden verbonden om tot een optimale aanpak van grootstedelijke vraagstukken te komen?

Amsterdam als dynamische metropool kent een stapeling van grootstedelijke vraagstukken op buurt- en wijkniveau. Decentralisatie en de terugtredende overheid werken een gefragmenteerde aanpak in de hand. Grootstedelijke problemen kunnen het best worden opgelost door kennis en expertise te bundelen en te coördineren.

Onderzoek van dit lectoraat vindt plaats in verschillende geografisch afgebakende gebieden, elk met een eigen concrete onderzoeks- en innovatieagenda. Bij ieder project staat de vraag centraal of coördinatie van kennis en ervaring kan bijdragen aan specifieke oplossingen voor tastbare grootstedelijke vraagstukken op buurt – en wijkniveau.

Uitkomsten van deze onderzoeken worden vertaald naar algemeen wetenschappelijke en toepasbare kennis, dragen bij aan de versterking van coördinatie in de grootstedelijke praktijk en rusten aankomend professionals toe met handvatten om te werken in een grootstedelijke omgeving.

Lector: Stan Majoor

Website: Lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken