Afbeelding StadslabFoto door Jeroen Kluck

Geïnteresseerd in de slotbijeenkomst? Meld je aan onderaan deze pagina.

In steden ontstaan steeds vaker coalities waarin professionals samen met burgers, onderzoekers en lokale ondernemers werken aan innovatieve lokale oplossingen. Stadslabs zijn hierbij een veel gebruikte werkvorm die tot mooie resultaten leiden en waarvan veel wordt verwacht. Daarbij gaat het om een gezamenlijke aanpak, waarin verschillende partijen experimenteren, cocreëren en testen in een levensechte omgeving. Maar ervaringen in de praktijk leren dat het samenwerken aan innovaties binnen een stadslab gepaard gaat met prangende vragen en lastige dilemma’s. Er bestaat onvoldoende duidelijkheid over de precieze uitwerking, er is onzekerheid over de meerwaarde voor betrokken professionals en hun organisaties en er zijn vragen over de (door)werking van gehanteerde lab-werkwijzen in de praktijk. Over deze vragen gaat dit tweejarige onderzoeksproject dat een initiatief is van het lectoraat Public Governance (De Haagse Hogeschool) en gezamenlijk wordt uitgevoerd met de lectoraten Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken (Hogeschool van Amsterdam), Participatie en Stedelijke Ontwikkeling (Hogeschool Utrecht) en Dynamiek van de Stad (Hogeschool InHolland).

De centrale onderzoeksvraag is: op welke manier kunnen stadslabwerkwijzen worden vormgegeven en ingezet zodat ze bijdragen aan een betere omgang met complexe stedelijke opgaven? We zoomen daarbij in op de rol van wijkprofessionals die op strategisch (beleid) en/ of operationeel (frontlijnwerkers) niveau vanuit de gemeente of maatschappelijke organisaties aan de stad werken. Vragen die aan de orde komen zijn: op welke wijze en voor welke problemen worden stadslabs opgezet als oplossing? Hoe werken wijkprofessionals samen in stadslabs en wat is daarvan de doorwerking? Welke ontwerpprincipes voor stadslabs zijn uit bestaande ervaringen te destilleren? Daarbij wordt gekeken hoe samenwerking tussen verschillende partijen gestalte krijgt en hoe wordt omgegaan met de spanning tussen gelijkwaardige samenwerkingsrelaties in de stad tegen de achtergrond van meer traditionele vormen van bestuur en beleid.

Doel van dit onderzoek is professionals te voorzien van inzichten, ervaringen en vaardigheden die nodig zijn voor het succesvol opzetten, meewerken aan en uitvoeren van stadslabs. Het onderzoek is eind juni 2019 ingediend als projectvoorstel in het kader van de RAAK-publiek aanvraag bij Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en eind december goedgekeurd. Het daadwerkelijke onderzoek is in september 2020 gestart.

Lees meer over de onderzoeksresultaten

Slotbijeenkomst (10 oktober)

Afgelopen jaren is er, in zes steden en door onderzoekers van vier hogescholen, inzicht opgedaan over het samenwerken in stadslabs. Tijdens de slotbijeenkomst worden de belangrijkste inzichten over het leren en experimenteren in deze stadslabs gedeeld. In aansluiting daarop gaan deelnemers zelf aan de slag: in een organisatieopstelling en met behulp van activerende vragen zoeken we de verdieping met betrekking tot (zelf ingebrachte) praktijkvoorbeelden. Als deelnemer ga je naar huis met praktische handvatten om stadslabwerkwijzen toe te passen en verder te brengen.

Geïnteresseerd? Meld je aan en noteer alvast in je agenda:

  • Wat: Slotbijeenkomst Stad als Lab
  • Wanneer: 10 oktober van 14.15 – 18.00
  • Waar: Den Haag, locatie volgt
  • Voor wie: ambtenaren, onderzoekers, docenten, studenten, wijkprofessionals en bewonersinitaitiefnemers en overige geïnteresseerden

Vragen over de slotbijeenkomst? Neem contact op met Rosa Jehee.