Christine Bleijenberg is in het voorjaar van 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de betekenis van gesprekken voor het verloop en de uitkomsten van lokale participatieprocessen. Voordat ze als PhD-onderzoeker begon, heeft ze lange tijd in verschillende (leidinggevende) rollen in de praktijk gewerkt aan de relatie tussen burgers en de overheid.

In haar onderzoek hanteert Christine een communicatief perspectief op governance vraagstukken. Ze doet onderzoek naar de – offline en online – interacties tussen burgers, ambtenaren en bestuurders én in eigen kring. 

De focus in haar onderzoek ligt op het vergroten van de effectiviteit van online en/of offline vormen van participatie, de aansluiting tussen de participatieve en representatieve democratie, en de verbinding tussen door de overheid en door burgers geïnitieerde participatie.

Proefschrift In gesprek of uitgepraat? Over de betekenis van gesprekken voor het verloop van lokale participatieprocessen (2021).

E-mail: c.e.bleijenberg@hhs.nl