Het lectoraat GGZ en Samenleving richt zich met haar onderzoek op het knooppunt tussen de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. De missie van het lectoraat is een bijdrage leveren aan het beter zien en horen van mensen met een psychische kwetsbaarheid, wat er uiteindelijk toe moet leiden dat de zorg en ondersteuning beter aansluit op hun behoeften en wensen. Het lectoraat ziet ervaringskennis van cliënten, burgers en professionele zorg- en dienstverleners als de basis voor goede zorg en dienstverlening. 

De samenleving stelt steeds hogere eisen aan participatie en zelfmanagement. Dit doet een stevig appel op mensen met een psychische aandoening en complexe problematiek. Om te zorgen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid niet tussen wal en schip terecht komen en op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben, zijn nieuwe samenwerkingsverbanden en oplossingen nodig. Hiervoor is samenwerking tussen de GGZ en partijen in het sociale domein noodzakelijk. 

Het lectoraat GGZ en Samenleving voert hiervoor in de praktijk participatief ontwerp en actieonderzoek uit, samen met al de betrokkenen (cliënten, burgers, professionele zorg- en dienstverleners). Het lectoraat gebruikt hiervoor kunstzinnige vormen zoals theater, fotografie en andere vormen van creatieve expressie. Het lectoraat heeft nadrukkelijk oog voor de samenhang tussen psychiatrische en structurele sociale problemen. 

Het lectoraat maakt altijd gebruik van ervaringskennis en -deskundigheid, zij beschouwen dit als een noodzakelijke aanvullende bron van kennis bij al ons onderzoek. Het lectoraat bestaat uit ervaringsdeskundige en reguliere onderzoekers en kunstenaars. 

Grote projecten/ thema’s binnen het lectoraat zijn momenteel:

  • Het PEPPER-consortium: een samenwerking van zorgorganisaties en Hogescholen met als doel het versterken van de positie van ervaringskennis en -deskundigheid
  • De Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Flevoland
  • Verbreding van de inzet van ervaringskennis en -deskundigheid, o.a. in de Jeugdzorg, binnen de kinderopvangtoeslag affaire, ervaringskennis van naastbetrokkenen etc.
  • Methodologie-ontwikkeling van participatief en arts-based actieonderzoek

Lector: Alie Weerman

Associate lector: Rosalie Metze

Website: Lectoraat GGZ en Samenleving