Vincent SmitVincent Smit studeerde urbane sociologie in Nijmegen. Na zijn afstuderen werkte hij tien jaar als wetenschappelijk onderzoeker aan de TU Eindhoven (bouwkunde) en Universiteit Leiden (sociale wetenschappen). Vanaf 1992 werkte hij als senior beleidsmedewerker voor de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam. Zes jaar later begon hij als senior projectleider bij de VROM-raad.

Van december 2005 tot en met juli 2020 was Vincent verbonden als lector aan het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling van De Haagse Hogeschool. En was samen met Guido Walraven de ‘founding father’ van Platform Stad en Wijk. Op dit moment is hij ‘fellow’ bij de Haagse Hogeschool. Daarnaast is hij lid van de raad van commissarissen van woningcorporatie WonenBreburg.

Lectorale rede: De onzekere stad

Zie ook het artikel ‘10 vragen aan…Vincent Smit‘.

E-mail: v.j.m.smit@hhs.nl