Samensturing = (leren) improviseren met zijn allen

Bewoners en sociaal werkers geven in veel Huizen van de wijk steeds meer samen richting en inhoud aan wat er daar gebeurt en hoe dat tot stand komt. Bij dit gedeeld eigenaarschap ten gunste van het lokale welzijn werken allerlei krachten en talenten samen, maar vaak ook tegen elkaar in. Storingen en onverwachte gebeurtenissen zijn aan de orde van de dag, waarbij teleurstelling en succes elkaar afwisselen. Het vraagt veel van alle deelnemers, want ze moeten voortdurend oplossingen ontdekken die nog niet eerder zijn uitgevonden.

Samensturing is daarmee het tegenovergestelde van routine en niet volgens een vooraf bepaalde structuur te organiseren. Al improviserend wordt er van alles uitgevonden, zoals taal, nieuwe vormen van samen denken en doen, andere rollen en verhoudingen. Wat daarbij ook vaak knelt is besluitvorming die niet binnen de invloed ligt van de directbetrokkenen, maar wel impact heeft op de mogelijkheden voor betrokkenen om bij te dragen aan het lokale welzijn. De Huizen van de wijk zijn namelijk regelmatig ingebed in structuren van organisaties en overheid waar gedeeld eigenaarschap nog minder ingeburgerd is.

Dat samensturing bestaat uit improvisatie, net als bij jazz, wil niet zeggen dat er geen structuur is of dat het vanzelf gaat. Samensturing heeft wel degelijk een richting en vereist ook facilitering. De collectieve leerprocessen om deze patronen te veranderen, vereisen creatieve interventies waardoor betrokkenen dat wat ze goed kennen, even vergeten. Pas dan komt er ruimte om te experimenteren met andere rollen, overlegvormen en structuren met daarbij horende verwachtingen, taal, gedrag en houding. Facilitering van samensturing kenmerkt zich dan door een continu proces van gesprekken, conflicten, afspraken, acties, opbrengsten, etc., waarbij wederzijdse afhankelijkheid ten behoeve van een gedeeld toekomstbeeld een richtinggevende rol speelt.

Tijdens het eindcongres van het project Lokale Samensturing Huizen van de wijk gaan we in op de complexiteit van het krachtenveld rondom samensturing. Daarnaast bespreken we handreikingen die een verschil kunnen maken ten gunste van samensturing. U krijgt 3 weken na het congres een themanummer van het Vakblad Sociaal Werk waarin samensturing rondom Huizen van de wijk centraal staat.

Praktische informatie:

Het digitale eindcongres vindt plaats op 20 mei van 14.00 – 16.30 uur.

Aanmelden voor het eindcongres kan hier.

Samenwerkingspartners zijn o.a. Hogeschool van Amsterdam, Combiwel Buurtwerk, Inholland Rotterdam en De Haagse Hogeschool.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s