Verslag Arts-Based Research bijeenkomst

Deelnemers van de bijeenkomst visualiseren hun ideeën op een canvas. Lang niet alles is in woorden te vatten. Onderzoekers in het sociaal domein, die bijvoorbeeld werken met dementerende ouderen en mensen in armoede of eenzaamheid, worden hier veelvuldig mee geconfronteerd. Verhalen, muziek, poëzie, dans, beeldende kunst en audiovisuele media kunnen dan goede tools zijn om … Lees verder Verslag Arts-Based Research bijeenkomst

Leren over stadslabs (deel 2)

Foto: De Haagse Hogeschool In steden ontstaan steeds vaker coalities waarin professionals samen met burgers, onderzoekers en lokale ondernemers werken aan innovatieve, lokale oplossingen. Deze zogenaamde Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm die tot mooie resultaten kunnen leiden. Ervaringen in de praktijk leren dat het samenwerken aan innovaties binnen een stadslab gepaard kan gaan met prangende vragen en … Lees verder Leren over stadslabs (deel 2)

(Video)verslag Masterclass Sociaal Schaduwwerk

Slotermeer, Amsterdam (foto: Lone von Meyenfeldt) Sociaal schaduwwerk is een steeds bekender wordend concept in het sociaal werk. Het verwijst naar informele activiteiten die niet direct als sociaal werk worden erkend, maar in de praktijk wel degelijk een bijdrage leveren aan ontmoeting, verbinding, hulp en ondersteuning. Het verschilt van het reguliere sociaal werk, omdat deze … Lees verder (Video)verslag Masterclass Sociaal Schaduwwerk

(Video)verslag webinar Gezondheidsverschillen

Foto: Rufus de Vries In Nederland hebben mensen met een hoge sociaaleconomische status meer kansen op een goede gezondheid dan mensen met een lage sociaaleconomische status. Er is al veel kennis ontwikkeld over de oorzaken hiervan, maar er is nog weinig inzicht in wat daadwerkelijk de kloof kan dichten. De vraag is dan ook hoe … Lees verder (Video)verslag webinar Gezondheidsverschillen

Leren over stadslabs (deel 1)

Foto: De Haagse Hogeschool In steden ontstaan steeds vaker coalities waarin professionals samen met burgers, onderzoekers en lokale ondernemers werken aan innovatieve, lokale oplossingen. Deze zogenaamde Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm die tot mooie resultaten kunnen leiden. Ervaringen in de praktijk leren dat het samenwerken aan innovaties binnen een stadslab gepaard kan gaan met prangende vragen … Lees verder Leren over stadslabs (deel 1)

Masterclass Sociaal Schaduwwerk

Slotermeer, Amsterdam (foto: Lone von Meyenfeldt) Sociaal schaduwwerk is een steeds bekender wordend concept in het sociaal werk. Het verwijst naar informele activiteiten die niet direct als sociaal werk worden erkend, maar in de praktijk wel degelijk een bijdrage leveren aan ontmoeting, verbinding, hulp en ondersteuning. Het verschilt van het reguliere sociaal werk, omdat deze … Lees verder Masterclass Sociaal Schaduwwerk

Verslag webinar Participatiemoe(d)

Foto: Jan Dirk van der Burg Gemeenten hebben vaak de wens burgers en ondernemers via participatieprocessen te betrekken bij de planvorming in tal van domeinen. Naast de formele democratische structuren is daarom de afgelopen decennia een bont bouwwerk neergezet van burgerparticipatie. Dat gaat van traditionele inspraakavonden, tot buurtbudgetten, digitale vragenlijsten en wijkraden. Op meerdere plekken … Lees verder Verslag webinar Participatiemoe(d)

Samensturing = (leren) improviseren met zijn allen

Bewoners en sociaal werkers geven in veel Huizen van de wijk steeds meer samen richting en inhoud aan wat er daar gebeurt en hoe dat tot stand komt. Bij dit gedeeld eigenaarschap ten gunste van het lokale welzijn werken allerlei krachten en talenten samen, maar vaak ook tegen elkaar in. Storingen en onverwachte gebeurtenissen zijn … Lees verder Samensturing = (leren) improviseren met zijn allen