Leren over Stadslabs (deel 1)

Een zomeractiviteit van stadslab Trefpunt Bouwlust/Vrederust in Den Haag (foto: Martijn Beekman) In steden ontstaan steeds vaker coalities waarin professionals samen met burgers, onderzoekers en lokale ondernemers werken aan innovatieve, lokale oplossingen. Deze zogenaamde Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm die tot mooie resultaten kunnen leiden. Ervaringen in de praktijk leren dat het samenwerken aan innovaties binnen … Lees verder Leren over Stadslabs (deel 1)

Masterclass Sociaal Schaduwwerk

Slotermeer, Amsterdam (foto: Lone von Meyenfeldt) Sociaal schaduwwerk is een steeds bekender wordend concept in het sociaal werk. Het verwijst naar informele activiteiten die niet direct als sociaal werk worden erkend, maar in de praktijk wel degelijk een bijdrage leveren aan ontmoeting, verbinding, hulp en ondersteuning. Het verschilt van het reguliere sociaal werk, omdat deze … Lees verder Masterclass Sociaal Schaduwwerk

Verslag webinar Participatiemoe(d)

Foto: Jan Dirk van der Burg Gemeenten hebben vaak de wens burgers en ondernemers via participatieprocessen te betrekken bij de planvorming in tal van domeinen. Naast de formele democratische structuren is daarom de afgelopen decennia een bont bouwwerk neergezet van burgerparticipatie. Dat gaat van traditionele inspraakavonden, tot buurtbudgetten, digitale vragenlijsten en wijkraden. Op meerdere plekken … Lees verder Verslag webinar Participatiemoe(d)

Samensturing = (leren) improviseren met zijn allen

Bewoners en sociaal werkers geven in veel Huizen van de wijk steeds meer samen richting en inhoud aan wat er daar gebeurt en hoe dat tot stand komt. Bij dit gedeeld eigenaarschap ten gunste van het lokale welzijn werken allerlei krachten en talenten samen, maar vaak ook tegen elkaar in. Storingen en onverwachte gebeurtenissen zijn … Lees verder Samensturing = (leren) improviseren met zijn allen