Webinar ‘Zoeken naar een nieuwe urban governance’

dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplashVeel maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk kunnen alleen worden opgelost door een samenwerking tussen diverse partijen. Hoe geef je dit samenwerkinsgproces echter vorm? Hoe ziet een speelveld eruit waarin samenwerkingsverbanden kunnen gedijen? En welke vormen van sturing bieden voldoende ruimte aan de inbreng van alle stakeholders? Deze en andere vragen staan centraal op 24 september als we de ervaringen van lectoraten combineren met de discussies binnen universiteiten over kritische bestuurskunde. 

Talloze lectoraten van hogescholen verrichten praktijkgericht onderzoek naar onder andere armoede, leefbaarheid, veiligheid, werkloosheid en samenleven. Bij al deze studies duiken vragen op rondom sturing en governance. De landelijke en lokale overheid is daarbij een belangrijke partij, maar heeft het niet meer alleen voor het zeggen. Er is immers een scala aan partijen nodig voor het aanpakken van stedelijke vraagstukken. Zowel de input vanuit de marktsector als vanuit de wereld van het maatschappelijk middenveld en bewoners(organisaties) is noodzakelijk. Door de veelheid van partijen is het verleidelijk om van ‘netwerksturing’ te spreken, maar wie goed kijkt, ziet dat er naast sturing ook stuurloosheid bestaat. Het is met andere woorden nog zoeken naar een ‘next governance’ waarin overheid, markt, middenveld en burgers een evenwichtige inbreng hebben.

In de academische wereld van de bestuurskunde wordt op dit moment veel gesproken over het concept van de ‘kritische bestuurskunde’. Dit concept kan gezien worden als reactie op een positie van de bestuurskundige als een brave, meegaande en dienstbare beleidsadviseur die vooral instrumentele kennis produceert. Door deze technisch-rationele bril binnen de bestuurskunde is er een tekort aan meer reflexieve kennis. De ‘kritische bestuurskunde’ wil hier aan werken door de beleidspraktijk niet tot uitgangspunt maar tot onderzoeksobject te maken.

Tijdens deze discussiebijeenkomst vindt er een ontmoeting plaats tussen praktijkgericht onderzoek naar urban governance enerzijds en de academische studie naar ‘kritische bestuurskunde’ anderzijds. Met de vraag wat zij aan elkaar hebben en van elkaar kunnen leren.

Datum
Donderdag 24 september 2020 (15.00 – 17.00 uur)

Sprekers

  • Robert Duiveman, senioronderzoeker lectoraat Public Governance, Haagse Hogeschool
  • Hans Joosse-Bil, promovendus, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Robert van Putten,  senioronderzoeker lectoraat Bezieling en Professionaliteit, Christelijke Hogeschool Ede
  • Willem Trommel, hoogleraar Bestuur en Beleid, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad, Hogeschool Inholland
  • Eelco van Wijk, senioronderzoeker Speerpunt Urban Management, Hogeschool van Amsterdam

Locatie
In verband met de aangescherpte corona-maatregelen zal deze bijeenkomst digitaal plaatsvinden via MS Teams. Deelnemers krijgen hier bericht over.

Aanmelden
Deelname is gratis. U dient zich echter wel aan te melden door middel van onderstaand formulier.

Foto: Dylan Gillis via Unsplash

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s