Guido WalravenGuido Walraven is sinds maart 2005 lector van het lectoraat Dynamiek van de Stad van Hogeschool Inholland te Rotterdam. Het lectoraat is onderdeel van de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment dat valt onder de paraplu van de onderzoeksagenda De Gezonde Samenleving. Walraven geeft leiding aan praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de grote stad en het werk in verschillende beroepenvelden. Met behulp van dat onderzoek naar grootstedelijke problematiek adviseert zijn lectoraat over de aanpak van die problematiek en een bijdrage leveren aan empowerment van burgers en toerusting van (aankomende) professionals.

Naast zijn functie als lector adviseerde Guido Walraven vanuit verschillende onderzoeks- en adviesbureaus (eerst in Utrecht en later Amsterdam) professionals over de problematiek van de grote stad, bijvoorbeeld over lokaal preventief jeugdbeleid. Internationaal was hij actief bij onderzoeken van de OECD, Unesco en de Wereldbank, met name rond het thema integrale aanpak van problemen van risicojongeren. Sinds 2004 heeft hij een eigen onderzoeks- en adviesbureau.

Lectorale rede: Stedelijk Burgerschap in beweging

Zie ook het artikel ‘10 vragen aan…Guido Walraven‘.

E-mail: guido.walraven@inholland.nl