Nieuw onderzoek naar vitaliteit en gezondheid

Vitale DeltaHet lectoraat Dynamiek van de Stad van Inholland, dat nauw betrokken is bij het Platform Stad en Wijk, is de komende acht jaar betrokken bij een multidisciplinair programma voor het bevorderen van vitaliteit en gezondheid van jong tot oud in stadswijken.

Vitale Delta
Het lectoraat Dynamiek van de Stad werkt daarvoor samen in de zogenaamde ‘Vitale Delta‘, een nieuw consortium van Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland. Op deze manier worden de krachten gebundeld van negentien lectoraten die zich bezighouden met thema’s als vitaliteit, zorgtechnologie en bewegen. Samen gaan ze de fysieke, mentale en sociale gezondheid van jong tot oud bevorderen in wijken in Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Subsidie
Het consortium heeft in totaal twee miljoen euro subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoeksprogramma om zo de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren. Deze subsidie ontvangen zij in het kader van SPRONG: een programma dat Regieorgaan SIA heeft ontwikkeld om hogescholen te ondersteunen bij het opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen.

Om de onderzoeksdoelen te realiseren verstevigen de lectoraten hun bestaande samenwerking tussen de universiteiten, universitaire medische centra, gemeenten en hogescholen. Dat gebeurt onder andere via een uitwisseling tussen bestaande expertisecentra, living labs en werkplaatsen. Enkele voorbeelden zijn de Werkplaatsen Sociaal Domein, het Centrum voor Vitaliteit in Leiden, Sportcampus Zuiderpark en het Medical Delta Living Lab ZiekenThuis.

Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad (Inholland): “Het bijzondere van SPRONG is, is dat het gaat om een subsidie voor acht jaar. Een uitzonderlijk lange periode, die is bedoeld om duurzaam verder te bouwen aan een infrastructuur voor kennisuitwisseling en kennisontwikkeling tussen een groot aantal partijen. Die partijen kunnen nu echt gaan bouwen aan dat netwerk, zodat men elkaar steeds beter leert kennen en kan vinden. SPRONG biedt financiele ruimte voor de infrastructuur en daardoor ook inhoudelijke rust en ruimte om samen verder te komen met het professioneel werken aan vitaliteit van alle burgers.”

Onderzoek
In het onderzoek zal de versterking van de veerkracht, eigen regie en het creëren van een gezonde omgeving centraal staan. Dat wordt vormgegeven in vier werkpakketten waarin de praktijkgerichte onderzoeksprojecten worden ingebed:

  • Ondersteund vitaal (zorgtechnologie)
  • Fysiek vitaal (bewegen in de wijk)
  • Sociaal vitaal (integrale wijkaanpak)
  • Zelf vitaal (zelfmanagement en eigen regie)

Het uitbouwen van bestaande contacten tot een duurzame kennisinfrastructuur biedt kansen om het bestaande praktijkgericht onderzoek te versterken. Als we samenwerken krijgen we meer voor elkaar. We werken interprofessioneel samen binnen de Vitale Delta wat ten goede komt aan ons onderwijs en onderzoek,” licht Guido Walraven, lector Dynamiek van de Stad van Inholland toe. Samen met Suzan van der Pas (lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap, Hogeschool Leiden) is hij trekker van het werkpakket ‘Sociaal Vitaal’: “Bij dit werkpakket gaan we onder andere na hoe professionals uit het sociaal domein én professionals uit de gezondheidszorg samenwerken bij een integrale wijkaanpak om burgers beter te ondersteunen bij hun vragen op verschillende leefgebieden. We gaan dus op zoek naar mogelijkheden om de interprofessionele samenwerking tussen het sociaal domein en het gezondheidsdomein te verstevigen, want daar is zowel in de beroepspraktijk als bij de opleidingen nog een wereld te winnen.

De ontwikkelingen van het onderzoeksprogramma zijn te volgen op de website van Vitale Delta.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s