Leren over stadslabs (deel 4)

Foto: De Haagse Hogeschool In steden ontstaan steeds vaker coalities waarin professionals samen met burgers, onderzoekers en lokale ondernemers werken aan innovatieve, lokale oplossingen. Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm die tot mooie resultaten kunnen leiden. Ervaringen in de praktijk leren dat het samenwerken aan innovaties binnen een stadslab gepaard kan gaan met lastige dilemma’s. … Lees verder Leren over stadslabs (deel 4)

Meet & greet: Gemeenten en hogescholen samen op weg naar leefbare en veilige wijken

Foto: De Haagse Hogeschool Lectoraten van hogescholen werken al jarenlang aan vraagstukken rondom leefbaarheid en veiligheid. Dit doen zij op basis van praktijkgericht onderzoek en veelal in directe afstemming met gemeenten. De VNG, Regieorgaan SIA en Platform31 zien graag dat de samenwerking tussen gemeenten en hogescholen structureel wordt, en dat zoveel mogelijk gemeenten profijt hebben … Lees verder Meet & greet: Gemeenten en hogescholen samen op weg naar leefbare en veilige wijken

E-magazine Leefbaarheid en Veiligheid

Foto: Ton van der Pennen Leefbaarheid en veiligheid. Het zijn veelgebruikte termen in de praktijk van een gemeente. Ze roepen een bepaald gevoel op, maar zijn tegelijkertijd ook moeilijk beet te pakken. Koepeltermen die centraal staan in wijkgericht beleid, maar waarvan de definitie, het waardeoordeel en de ambities om verbetering aan te brengen per persoon … Lees verder E-magazine Leefbaarheid en Veiligheid

Leren over stadslabs (deel 3)

Foto: De Haagse Hogeschool In steden ontstaan steeds vaker coalities waarin professionals samen met burgers, onderzoekers en lokale ondernemers werken aan innovatieve, lokale oplossingen. Deze zogenaamde Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm die tot mooie resultaten kunnen leiden. Ervaringen in de praktijk leren dat het samenwerken aan innovaties binnen een stadslab gepaard kan gaan met … Lees verder Leren over stadslabs (deel 3)